AIA Thailand

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของกวีเอก 4 แผ่นดิน หรือชื่อที่เราคุ้นเคย “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักครูกวีท่านนี้ โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" ถือเป็นวรรณกรรมช...

41 likes0 commentsLINE VOOM