AIA Thailand

เอไอเอ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และเสื้อยืดเอไอเอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อ...

13 likes0 commentsLINE VOOM