aFter you

aFter you

@afteryoucafeFriends 37,410

Timeline

ใครมีธุระที่โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือผ่านมาแถวนี้ เชิญแวะเข้ามาทานขนมที่ร้าน อาฟเตอร์ ยู กันได้นะคะ เปิดให้บริการที่อาคารพลาซ่า ชั้น 1 ตั้งแต่ 10.00-22.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-012-4245 😊
See More

After you Menu

See More
  • Strawberry Limeade

    Strawberry Limeade

  • Latte

    Latte

Signature Dessert Menu

See More

Business Information

Top