อักษร ครูประถม

⚡ พลิกโฉมการเรียนรู้ของเด็กไทย ⚡ ด้วยระบบประเมินผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน และทรงประสิทธิภาพ จากประเทศญี่ปุ่น 👉 Assessment for Learning (AfL) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับปร...

18 likes3 commentsLINE VOOM