NESS บ้านอัจฉริยะ

NESS บ้านอัจฉริยะ

@afg2875uFriends 531

Timeline

Leadership Trends 2017 “ถึงเวลาของคนรุ่นใหม่” บทความโดย : พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณรองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากในปี 2017 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่มิติใหม่ที่สำคัญ 2 ประการคือ (1) การเกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต (T ...See More
See More

ลูกค้าของเรา

History

Location

Address
50/980 รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ… See More

Business Information

Hours 08:30-17:00 08:30-12:00 (Sat)
URL http://www.nessasia.com
http://www.securicorps.com

Jobs

บจก.เอ-เทค รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิ ปวส 2 อัตรา
โทร 02-990-8182
Top