รพ.สต.สำโรงพระประแดง

รพ.สต.สำโรงพระประแดง

@aen1912nFriends 119

Timeline

ประกาศ.. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่มารับบริการ ในวันเสาร์ ทางสถานีอนามัยตำบลสำโรง จะเปิดให้บริการ ก่อนเวลาราชการ โดยการ เริ่มกดบัตรคิว เวลา 7.00 น. 1. ไม่รับวางสมุด หรือ บัตรประชาชน (ผู้ป่วย หรือ ญาติ ต้องอยู่กดบัตรคิวเอง) 2. กด 1 คน ต่อ 1 คิว เท่านั้ ...See More
See More

Location

Address
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

Business Information

Hours 08.30-19.30
Closed on ไม่มีวันหยุด
Budget Lunch พักเที่ยง
URL https://arunwat.wordpress.com
Phone 02-3868329

Account Intro

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
30/11 หมู่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 02-3868329
Top