Vanda.co.th

Friends 13,112

เพชร และวัตถุมงคล

Mixed media feedSee more

“Vanda's Jewelry”

“Vanda's Jewelry” สุดยอดแบรนด์เครื่องประดับทองคำและจิวเวลรี่ เราคือผู้นำในด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ เครื่องประดับทองคำ, เพชร, อัญมณี, พระเครื่องบูชาและวัตถุมงคล ตลอดจนเป็นผู้จำหน่าย เครื่องประดับอิตาลี 18K รวมถึงนาฬิกาแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ Vanda's ก่อตั้งขึ้นจากความชื่นชอบในชิ้นงานหายาก มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่าขานที่สั่งสมผ่านกาลเวลา มีมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรัชญาของเรา คือความพิถีพิถัน ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับอันทรงคุณค่า ทั้งในด้านมูลค่าในความเป็นจริง และคุณค่าทางจิตใจ ที่ตอบโจทย์แก่ผู้ที่ครอบครอง ทั้งยังมีมูลค่าที่สูงขึ้นๆ ตามกาลเวลา

Country or region: Unspecified