Aek Udon Hospital

Aek Udon Hospital

@aekudonFriends 776

Timeline

"วันแม่ปีนี้" มอบสุขภาพดีให้คนที่คุณรักด้วยโปรโมชั่น ลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพเอกอนันต์ วันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042-342555 ต่อ 1281, 1925 *โรงพยาบาลเอกอุดรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...See More
See More

Photos

Location

Address
โรงพยาบาลเอกอุดร

Business Information

Top