A.E.C. School

A.E.C. School

@aec.schoolFriends 1,457

Location

Address
17 ลาดพร้าว 64 แยก 4 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Location
MRT สถานีสุทธิสาร ทางออกที่ 3

Business Information

Hours 8.30-17.30
Closed on เสาร์-อาทิตย์
URL https://www.facebook.com/AECSchoolthailand/
http://www.aecschoolthailand.com
Phone 02-530-2199

Account Intro

"เรียนเร็ว งานรอ รายได้ดี มีโอกาส go inter"

A.E.C. School เป็นโรงเรียนภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาษาและศาสตร์ทางด้านสุขภาพ

ใช้เวลาเรียนเพียง 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน
เรียนจบมีตำแหน่งงานในสถานพย…
See More

Jobs

โอกาสในการทำงานที่สถานพยาบาลชั้นนำของประเทศ และโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศ รายได้ดี
Top