ADSAWIN

ADSAWIN Guess what? ม่านนิรภัย มีไว้ อุ่นใจ🥰 “จะปล่อยให้คนที่เรารักตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายจริงๆเหรอ” 🥹แอดเห็นข่าวเด็กถูกไฟดูด เพราะเอาโลหะไปแหย่ในรางปลั๊ก หรือผู้ใหญ่ถูกไฟดูดจากปลั๊กไฟไม่มีมาตรฐ...

3 likes0 commentsLINE VOOM