Hooray Better Shake

ออกกำลังกายอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ Whey Protein Concentrate - Pure unflavored 💪🏻 1 Scoop (30 g.) ให้โปรตีนสูงถึง 25 กรัม . ✅ ไม่แต่งรสชาติ ไม่มีน้ำตาล ไม่มีสารให้ความหวาน ...

1 like0 commentsLINE VOOM