งานประชาสัมพันธ์ ACT

@actmedia_prFriends 1,023

Timeline

sticon รับศีลมหาสนิทครั้งแรก sticon งานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดให้นักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมจิตใจ ให้มีความเชื่อ ความไว้ใจ ความรัก และความศรัทธาในพระเป็นเจ้า ตระหนักถึงหน้าที่ความ ...See More
See More

Location

Address
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Top