พี่เลี้ยงบัญชีภาษี​

เรื่องควรรู้ก่อนทำสัญญาเงินกู้ 1. สัญญากู้ยืม เป็นสัญญาประเภทใด สัญญากู้ยืม แบ่งเป็น 2 ประเภท - สัญญายืมใช้คงรูป เป็นสัญญาที่ผู้ให้ยืมให้ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรั...

1 like1 commentLINE VOOM