Academic World

ออสเตรเลีย🇦🇺✈️🇦🇺ประกาศลดจำนวนผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) เหลือ 1,500 คนต่อสัปดาห์ ✈️ 😷ผู้ที่สามารถเดินทาง “เข้าออสเตรเลีย” ได้ต้องเป็น ผู้มีสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้มีถิ...

0 likes0 commentsLINE VOOM