Academic World

🎉 เริ่มต้นศักราชใหม่ 2020 ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 👩‍🎓 ทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว ✈️ ใครมีแพลนเรียนต่อ หรือเดินทางไปท่องเที่ยว 💸 อย่าลืมเตรียมเงินในกระเป๋าไว้เผื่อค่าธรรมเนียมวีซ่...

0 likes0 commentsLINE VOOM