Absoluteyouphuket

Absoluteyouphuket

@absoluteyouphuketFriends 178

Timeline

แจ้งเรื่องการปรับตารางของวันนี้ 30 กันยายน เวลา 19:45-20:45 1️⃣ Pilates Reformer เปลี่ยนจากครู Bb เป็นครู Mon สอนแทน 2️⃣ Abs Fit (cardio) เปลี่ยนจากครู Mon เป็นครู Bank สอนแทน แล้วพบกันนะคะ😊
See More
Top