Motor Expo

#ลุงใจดีมีเรื่องเล่า #จริงหรือไม่รถยนต์แห่งชาติไม่ได้เหมาะกับทุกประเทศ ลุงใจดีในคลิพนี้ จะมาชวนคุยกันว่า "ทำไมประเทศไทย ถึงไม่มีรถยนต์แห่งชาติ" ทั้งๆ ที่เราเป็นฐานประกอบรถยนต์ และมีโรงงานประกอบรถยนต...

1 like0 commentsLINE VOOM