ศูนย์แพทย์ชลบุรี

ศูนย์แพทย์ชลบุรี

@aah4307sFriends 1,453

Location

Address
13/31 Soi Posayanon, Vachiraprakarn Rd., Bangplaso… See More
Location
13/31 ซ.โปษยานนท์ ถ.วชิรปราการ
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

Business Information

Closed on Sunday
URL http://www.facebook.com/CMC.CLINIC
Phone 0-3879-2357
Top