Timemint

@aaf1453wFriends 51

Timeline

Big Screen ฟังก์ชันใหม่จาก TimeMint . ☑️ฟังก์ชัน ที่พัฒนามาเพื่อเจ้าของระบบและพนักงานด้วยเฉพาะ ที่จะทำให้คุณดูเวลาบันทึกเข้า-ออกงานพนักงานของคุณได้อย่าง Real Time อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>http://www.timemint.co/how-to-start-using-big-screen/ . ☑️สามารถเริ่มต้นการใ ...See More
See More
Top