A-LISA

Friends 3,742
  • แบ่งปันความรู้ธุรกิจ

ข้อมูลบัญชีmore

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์A-LISA เป็นสิ่งที่เรากับแม่ร่วมกันทำขึ้นมาด้วยความรัก ในเบื้องต้นเราตั้งใจว่าจะให้ลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ แต่หลังจากนั้นไม่นานปรากฎว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าในพื้นที่และบรรดาเพื่อนๆ คนรู้จัก จึงได้จัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

Mixed media feedmore

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรA-LISA

profileImg
A-LISA
แบ่งปันความรู้ธุรกิจ