สิงห์ มอร์ตาร์

Friends 4,538

เปิด จ-ส 8.00-17.00น

SINGHA MORTARSee more

ถ้ากล่าวถึงปูนสำเร็จรูปหรือปูนมอร์ตาร์ โรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ถือเป็นโรงงานชั้นนำ ในประเทศไทย ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุม ธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นปูนก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา , กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง , ปูนสกิมโค้ท และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในตลาด ให้เป็นผู้ผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความไว้วางใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการปูนสำเร็จรูป ที่มีให้เรามาตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี ทำให้เราตระหนักและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการ คิดค้นพัฒนาสูตร และผลิตปูนสำเร็จรูปคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “สิงห์มอร์ตาร์”

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand