Pornprasert Society

Friends 35,481
  • จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์

ข้อมูลบัญชีmore

ร้าน พรประเสริฐ เปิดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ เมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 2520 โดยผู้ก่อตั้งคือ คุณสันต์ - คุณจินดา ชัยสันติตระกูล จำหน่ายรถ ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ในปี 2535 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม " บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด " โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ เวสป้า จีพีเอ็กซ์ รูก้า ปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนย์บริการ 75 สาขา ได้ขยายสาขาออกไปให้บริการลูกค้า ในเขตจังหวัดมุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ อำนาจเจริญ “ พรประเสริฐ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สร้างสายสัมพันธ์ทางใจที่แน่นแฟ้นระหว่างพรประเสริฐ และลูกค้า ด้วยการบริหารงานในองค์กรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ ในการแข่งขันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ”

Mixed media feedmore

profileImg
Pornprasert Society
จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์