GINGEN

หลังจากที่วันก่อนป้าเจนโพสต์เรื่อง 10 อาการเตือนภาวะสมองเสื่อม แล้วมีหลายท่านสอบถามมาถึงเรื่องวิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยว่าอยากให้ป้าเจนหาข้อมูลมาให้ วันนี้ป้าเลยน้ำ "3 วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม...

0 likes0 commentsLINE VOOM