ไร่ภูจันทร์

Friends 250

Bhuchan Farm

About Us

(English version below)

ยินดีต้อนรับสู่บัญชี LINE อย่างเป็นทางการของไร่ภูจันทร์! 🥭🌳

ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟาร์มมะม่วงเบาของเรา เชี่ยวชาญในการปลูกมะม่วงเบาสายพันธุ์ดี เปลือกบาง สีสวย กรอบ อร่อย โดยใช้วิธีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

ไร่ภูจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโคกหนองนาโมเดล จึงเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และได้รับการดูแลจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินงานเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงเบา

🌱 เราภูมิใจในการผลิตมะม่วงเบาที่รสชาติดี มีประโยชน์ ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย

📲 โปรดติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง
ๆ ของเราผ่านบัญชีไลน์ทางการนี้

ค้นหาเราที่พิกัด GPS 16.6375710, 103.6547258

กดเพิ่มเพื่อนเราตอนนี้และเติบโตไปด้วยกัน! 🌳🥭💚

-------------------------------------------------------------

Welcome to Bhuchan Farm's LINE Official Account! 🥭🌳

Situated in Kalasin in northeastern Thailand, our family-owned mango farm, specializes in cultivating delicious Thai mini mangoes (Mamuang Bao) using environmentally friendly and sustainable practices.

As part of the Khok Nong Na Model Royal Initiative, we're committed to promoting sustainable agriculture within our community. We also lead the Mini Mango Community Enterprise Network of Thailand. Our dedicated agricultural staff are certified farmers, ensuring the highest quality in our mango production.

🌱 We take immense pride in producing flavorsome and healthy Mamuang Bao, free from harmful pesticides and chemicals. By embracing innovation and prioritizing eco-friendliness.

📚 Bhuchan Farm also functions as a learning center, offering valuable information about permaculture and the Khok Nong Na Model Royal Initiative.

📲 Stay up-to-date with our newest harvests, promotions, and events by following our LINE account.

Find us at GPS coordinates 16.6375710, 103.6547258. Follow us now, and let's grow together! 🌳🥭💚

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand