อสท

Friends 6,233

รู้ลึก...ท่องเที่ยว

Mixed media feedSee more

OSOTHO ONLINESee more

Website

รู้ลึกเรื่องท่องเที่ยว การเดินทางมากว่า 60 ปี จะเป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยออกไปทำความรู้จัก “บ้าน” ของเราด้วยตนเอง Presented by #อสท #osothoonline

osotho

“ประสบการณ์” สำคัญกับชีวิตคนเรามากแค่ไหน คุณเท่านั้นที่รู้คำตอบ ร่วมเดินทางไปกับเรา “สำรวจ” ท้องถิ่นที่เราคุ้นเคยมากที่สุด แต่อาจรู้จักมันน้อยที่สุด

osotho_online

ติดตามชมภาพถ่ายสวย ๆ เมืองไทย ก่อนใคร

osotho

นำเสนอเรื่องท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่า และความน่าสนใจในพื้นที่ท้องถิ่นก่อให้เกิดความภูมิใจในบ้านเกิด และนำไปสู่ความอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง

osotho_online

.

Reward card

Country or region: Unspecified