@rigidboxmaker.sds

กล่องรูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รูปทรงฝาหีบ สนใจสั่งผลิตกล่องกระดาษแข็ง โปรดติดต่อ Line OA: @rigidbox และหรือ @rigidboxmaker, @setupbox เราเป็นโรงงานรับปลิตกล่องกระดาษแข็งระดับมืออาชีพ และเป็นบัญชีจ...

0 likes0 commentsLINE VOOM