CANCER CARE

เช็กลิสต์ไลฟ์สไตล์เสี่ยงมะเร็งปอด > มีอายุ 50 ถึง 80 ปี > กำลังสูบบุหรี่อยู่หรือเคยสูบบุหรี่ > มีประวัติมะเร็งปอดในครอบครัว > อยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยง เช่น ธูป ฝุ่นละอองควัน หากมีความเสี่ยงสูงควรเข้...

0 likes0 commentsLINE VOOM