CANCER CARE

“อย่ารอให้มะเร็งถามหา” 3 โรคมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งปากมดลูก หากหมั่นใส่ใจตรวจเช็กสัญญาณโรคให้ตรงจุด อย่างสม่ำเสมอและรู้ปัญหาได้เร็วมากขึ้น จะช่วยปิดช่องว่...

0 likes1 commentLINE VOOM