CANCER CARE

“มะเร็งเต้านม” โรคที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม เพราะพบมากในผู้หญิงไทยอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมจะลดลง ถ้าเราตรวจเจอในระยะแรกเริ่ม ดังนั้นการใส่ใจตรวจหามะเร็งเต้านมป็นเรื่องสำคัญ หากตร...

0 likes0 commentsLINE VOOM