CANCER CARE

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโรคมะเร็ง โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้สามารถควบคุม และกำจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้น ปัจจุบันยากลุ่มนี้ สามารถรักษาโรคมะเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM