CANCER CARE

“ Breast Cancer Awareness Month 2022 ” เพราะความคิดของคนเรามันน่ากลัว ลองมาเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่น่ากลัว มาเป็นการเริ่มต้น เรียนรู้ เข้าใจ เพิ่มพลังบวก และสร้างกำลังใจ “ มะเร็งเต้านม จะกลา...

2 likes0 commentsLINE VOOM