CANCER CARE

📢 เดือนตุลาคมนี้ ถึงเวลาที่ผู้หญิงยุคใหม่จะรู้ทันและใส่ใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำ กับ Breast Cancer Awareness Month ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคา 3,500 บาท (จากปกติ 6,700 บาท) และชุดตรวจสุข...

0 likes0 commentsLINE VOOM