CANCER CARE

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคือหัวใจสำคัญของการรักษา โดยเฉพาะผู้หญิงที่ย่อมกังวลใจในด้านความสวยงามเมื่อต้องผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัดส่องกล้องเต้านม Endoscopic Breast Surgery จึงไม่เพียงรักษาโรคมะเร...

0 likes0 commentsLINE VOOM