Waseda to Japan

อีกเพียง 3 ที่นั่งเท่านั้นแล้ว! กับโอกาสการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมดีๆ ที่ญี่ปุ่น พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด 💕 ในโครงการ Waseda Japan Study Trip ✈️ วันที่ 8 - 31 กรกฏาคม 2566 . #เรียนเข้ม #เก็บคร...

0 likes0 commentsLINE VOOM