Bridgestone Thailand

รู้ไว้ใช่ว่า? เราสามารถตรวจสอบรถเช่าได้จากการสังเกตยางรถในหลากหลายวิธี! ไม่ว่าจะเป็นในยางรถกระบะ หรือยางรถเก๋ง เพื่อให้รู้ว่าบริษัทรถเช่าและผู้เช่ารายก่อนได้ทำอะไรไว้กับรถคันนั้น ๆ บ้าง ซึ่งคุณสามาร...

2 likes0 commentsLINE VOOM