เศรษฐกิจพอเพียง

💖 แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล" (ผลิต 2566) 📌 จากพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนา สู่ “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” 💛 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท...

12 likes0 commentsLINE VOOM