เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน โกปีบ้านแหร กลุ่มสตรีทำกาแฟโบราณ 📣 มนต์เสน่ห์กาแฟดำตำมือ ย้อนยุคสู่สุนทรียะแห่งอรรถรสกาแฟโบราณดั้งเดิม ของกลุ่มสตรีตัวอย่างแห่งบ้านแหร ความเป็นมา : ในพื้นที่...

9 likes0 commentsLINE VOOM