เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "ดาหลาบารู" 👉 จากปัญหาด้านเศรษฐกิจนำมาสู่การรวมตัวกันของประชาชนจิตอาสาที่เรียกว่า “ดาหลาบารู” ความเป็นมา : ความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบมาจากปัญหาทาง...

15 likes0 commentsLINE VOOM