เศรษฐกิจพอเพียง

🙏 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลมะเกลือใหม่ จ.นครราชสีมา ✫ โครงการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ ปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจได้มีการถดถอยอย่างรุนแรงทำให้ในหลายพื้นที่ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ ในพื้นที่ตำบลมะเกลือ...

10 likes0 commentsLINE VOOM