รพ.สัตว์เจดีย์นักเลง

🔹 ถ่ายเลือดสุนัข ถ่ายเลือดแมว.. ทั้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน มีทีมสัตวแพทย์และบุคลากรเฝ้าสังเกตอาการสัตว์ตลอดเวลา เตรียมพร้อมช่วยเหลือหากสัตว์มีอาการแพ้เลือด . 🔹 ธนาคารเลือดสุนัข ธนาคารเลือดแมว.. ...

0 likes0 commentsLINE VOOM