Babble Space Nursery

#การเรียนรู้แบบมอนเตสเซอรี่ การเรียนรู้แบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori Education) เป็นวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยดร.มาเรียมอนเตสเซอรี หมอผู้หญิงชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1907 โดยเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นม...

0 likes0 commentsLINE VOOM