Kerry Express

รู้หรือไม่ว่าทุก ๆ วันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปีคือ วันหยุดคุมน้ำหนักสากล คิดค้นโดยแมรี อีแวนส์ ยัง เพื่อให้ความสำคัญกับการยอมรับความเป็นตัวเอง ยอมรับความแตกต่าง และรณรงค์ให้ทุกคนเคารพในรูปร่างและร่าง...

6 likes0 commentsLINE VOOM