passport2 รัชดา

📌สรุปสาระสำคัญ การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 1.แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจั...

4 likes0 commentsLINE VOOM