Flu-Tech

เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางฟลูเทค จึงอยากใช้โอกาสนี้อวยพรปีใหม่ไทยย้อนหลัง และแชร์เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสงกรานต์ค่ะ 💦🌸🌺 หลายคนอาจจะรู้ว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่...

1 like0 commentsLINE VOOM