Flu-Tech

📢 อีกไม่นานก็จะถึงวันหยุดสงกรานต์แล้ว โรงงานส่วนใหญ่มักจะหยุดสายการผลิตเพื่อที่จะได้ซ่อมบำรุงหรือติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ หน้างาน หากลูกค้าท่านใดมีสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในช่วงวันหยุดที่...

0 likes0 commentsLINE VOOM