XOXO (Green)

Hugs and kisses

ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre)
⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ
⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม.
⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss

แนวสี
⦿ Blue
⦿ Vanilla
⦿ Rose
⦿ Purple
⦿ Green

ขนาดสินค้า
⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์)
▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน
▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน
▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ
▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ
⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์)
▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน
▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน
▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ
▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ
⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์)
▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน
▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน
▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ
▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ
⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง
⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว
⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ
⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้
⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

More from this accountSee all

The Garden (Pink)

สุขกับชีวิตที่เรียบง่าย Keep life simple ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Beige ⦿ Blue ⦿ Jade ⦿ Dawn Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

XOXO (Purple)

Hugs and kisses ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Blue ⦿ Vanilla ⦿ Rose ⦿ Purple ⦿ Green ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Nordkapp (Blue)

เหนือสุดเขตแคว้น แดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน The rustic Nordic aesthetic ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Pink ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Holanda (Pink)

สายดอกไม้ห้ามพลาด A mania for flowers ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Mauve ⦿ Pink ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Wild Florets (Beige)

เพลินใจใหลหลง กลางดงดอกไม้ป่านานาพรรณ A miniature nature trail ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Fog ⦿ Beige ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Camelot (Pink)

งามพร้อมด้วยศักดิ์และศรีแห่งราชสำนัก Camelot Sleep like a king ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Pink ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

The Garden (Blue)

สุขกับชีวิตที่เรียบง่าย Keep life simple ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Beige ⦿ Blue ⦿ Jade ⦿ Dawn Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Fairy Rose (Mauve)

สดชื่นรับวันใหม่กับลายดอกไม้นานาพรรณ Enter magical dreamlands ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Mauve ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Nordkapp (Pink)

เหนือสุดเขตแคว้น แดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน The rustic Nordic aesthetic ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Pink ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Party (Slate Grey)

งานสังสรรค์ของเส้นและสี Perpetual procession ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Arabica ⦿ Midnight ⦿ Olive ⦿ Salmon ⦿ Slate Grey ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Dogchestra (Blue)

เมื่อน้องหมาไม่จำกัดสายพันธุ์นัดมารวมตัวกัน ความแอ๊บแบ๊วจึงมีเต็มพิกัด An ensemble of adorable pups ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Violet ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Potpourri (Blue)

ยวนกลิ่นบุหงามาลี A pocket full of posies for your bedroom ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Purple ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Potpourri (Purple)

ยวนกลิ่นบุหงามาลี A pocket full of posies for your bedroom ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Purple ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

The Garden (Jade)

สุขกับชีวิตที่เรียบง่าย Keep life simple ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Emboss แนวสี ⦿ Beige ⦿ Blue ⦿ Jade ⦿ Dawn Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Good Old Days (Pink)

วันวานย่อมหวานอยู่เสมอ A trip down memory lane ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) ⦿ ผ้านุ่ม เงางาม ไม่ยับ ⦿ ความหนาแน่นของเส้นใย 100 กรัม/ตร.ม. ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer แนวสี ⦿ Pink ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (50” x 80”) สำหรับห่มคนเดียว ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน