EXOTICA & FAIRmaid

Friends 655

True Thread Count

ในการเลือกซื้อผ้าปูที่นอน หลายท่านเข้าใจว่าจำนวนเส้นด้ายยิ่งมากยิ่งดี แต่จำนวนเส้นด้ายที่ท่านตามหานั้น คืออะไร? หมายถึงอะไร? และเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณภาพของเนื้อผ้า?

จำนวนเส้นด้ายเท่านั้นหรือที่กำหนดคุณภาพของเนื้อผ้า?
จำนวนเส้นด้ายบอกถึงความหนาแน่นของเนื้อผ้า ความหนาแน่นสูงมีผลให้ความทนทานสูงตามไปด้วย แต่เนื้อผ้าจะเนียนละเอียดเท่าไรขึ้นกับขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ในการทอผ้า ซึ่งผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายขนาดเล็กจำนวนมากจะให้เนื้อผ้าเนียนละเอียดกว่าผ้าซึ่งทอจากด้ายเส้นใหญ่จำนวนน้อยเส้น นอกจากนั้นคุณภาพของเส้นใยแต่ละชนิด วิธีการทอผ้า การฟอกย้อมและการพิมพ์ลายผ้าก็ยังมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของเนื้อผ้า

การตรวจนับเส้นด้ายคืออะไร?
การตรวจนับเส้นด้ายคือการ นับจำนวนเส้นด้ายพุ่ง (แนวนอน) และ ด้ายยืน (แนวตั้ง) ทั้งหมดในพื้นที่ผ้าขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว (หรือเท่ากับ 1 ตารางนิ้ว) ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสากล
ต่อมาเริ่มมีการอ้างอิงการนับโดยเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเป็น 10 ตารางเซนติเมตร (3.163 ซม. x 3.163 ซม.) เพื่อให้มีจำนวนเส้นด้ายเพิ่มขึ้นจากมาตราฐาน 1 ตารางนิ้ว (2.54 ซม. x 2.54 ซม.) อีกประมาณ 24.5%
ดังนั้นในการเปรียบเทียบความหนาแน่นของผ้าโดยการนับเส้นด้ายต้องระบุหน่วยวัดที่ชัดเจน และเปรียบเทียบที่หน่วยวัดเดียวกัน เพราะหน่วยวัดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อจำนวนเส้นด้ายที่นับอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ควรระบุแต่จำนวนเส้นด้ายโดยไม่กำหนดหน่วยวัด
อย่างไรก็ตาม เราจะพบการอ้างเส้นด้ายจำนวนเส้นด้ายโดยไม่ระบุหน่วยวัด หรือระบุหน่วยวัดแต่จำนวนเส้นด้ายสูงมากกว่าความจริงอยู่เสมอ

ในฐานะผู้บริโภค เราจะตรวจสอบจำนวนเส้นด้ายได้อย่างไร?
การตรวจสอบว่ามีจำนวนเส้นด้ายตรงตามจำนวนที่ระบุไว้หรือไม่ ทำได้โดยตัดผ้าผืนนั้นให้ได้ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว แล้วดึงเส้นด้ายทั้งหมดทั้งแนวยืนและแนวนอนของผ้าชิ้นที่ตัดออกมานับ

อะไรคือ “จำนวนด้ายนับจริง"?
EXOTICA และ FAIRmaid ตรวจนับจำนวนเส้นด้ายของผ้าที่ใช้อย่างสม่ำเสมอและส่งตัวอย่างผ้าทุกลายไปตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ถูกต้องตรงตาม “จำนวนเส้นด้ายนับจริง”

EXOTICA และ FAIRmaid เคร่งครัด จริงจัง ด้านความซื่อสัตย์ และ บริการ
“นับจริง ตรวจจริง รับรองจริง”

EXOTICA Cotton 100%See more

Carrara

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Kensington Gardens (Grey)

เลาะเลี้ยวเที่ยวสวนเคนซิงตัน ดอกไม้หลายหลากพรรณ A royal flower bed ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Oceanografia

ท่องมหาสมุทรแบบสุดปัง A marine odyssey ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Spring Meadow (Violet)

นุ่มดั่งสำลี บริสุทธิ์ดุจตะวัน หวานปานน้ำอมฤต Frolic and flourish ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส แนวสี ⦿ Violet ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Spring Meadow (Blue)

นุ่มดั่งสำลี บริสุทธิ์ดุจตะวัน หวานปานน้ำอมฤต Frolic and flourish ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส แนวสี ⦿ Violet ⦿ Blue ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Pup Society (Pink)

ปาร์ตี้สุดปัง ชุมนุมแสดงพลังน้องหมาทั่วโลก Purebred adorableness ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Ink-Jet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส แนวสี ⦿ Blue ⦿ Pink ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

EXOTICA HybridSee more

Folklore (Midnight)

สวย ใส สไตล์ลายผ้าพื้นบ้าน Standing the test of time ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Gold ⦿ Opal ⦿ Midnight ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Folklore (Gold)

สวย ใส สไตล์ลายผ้าพื้นบ้าน Standing the test of time ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Gold ⦿ Opal ⦿ Midnight ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Folklore (Opal)

สวย ใส สไตล์ลายผ้าพื้นบ้าน Standing the test of time ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Gold ⦿ Opal ⦿ Midnight ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Mughal (Hazel)

เงาแห่งอารยธรรม Mirror of civilisation ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Hazel ⦿ Acai ⦿ Mint ⦿ Rose ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Mughal (Acai)

เงาแห่งอารยธรรม Mirror of civilisation ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Hazel ⦿ Acai ⦿ Mint ⦿ Rose ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Mughal (Mint)

เงาแห่งอารยธรรม Mirror of civilisation ไมโครไฟเบอร์-คอตตอน ไฮบริด ⦿ ผลิตภัณฑ์ทอจากเส้นใย 2 ชนิด คือเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Microfibre) และเส้นใยฝ้าย (Cotton) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 310 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 385 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Hazel ⦿ Acai ⦿ Mint ⦿ Rose ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 14”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ปลอกผ้านวม (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ปลอกผ้านวม (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

FAIRmaid MicrofibreSee more

Cottontail (Green)

หางเจ้าช่างฟู หูเจ้าช่างยาว กระโดดจ้ำอ้าว สาวเท้าไวไว Your fleet-footed furry friends ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Iridescent (Blue)

รุ้งพรายฉายแววฉัพพรรณ หลายสีหลากกัน รังสรรค์ช่อดอกออกงาม Prismatic petals ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Fairy Rose (Blue)

สดชื่นรับวันใหม่กับลายดอกไม้นานาพรรณ Enter magical dreamlands ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Mauve ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Fairy Rose (Mauve)

สดชื่นรับวันใหม่กับลายดอกไม้นานาพรรณ Enter magical dreamlands ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Mauve ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Dogchestra (Blue)

เมื่อน้องหมาไม่จำกัดสายพันธุ์นัดมารวมตัวกัน ความแอ๊บแบ๊วจึงมีเต็มพิกัด An ensemble of adorable pups ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Violet ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Dogchestra (Violet)

เมื่อน้องหมาไม่จำกัดสายพันธุ์นัดมารวมตัวกัน ความแอ๊บแบ๊วจึงมีเต็มพิกัด An ensemble of adorable pups ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ (Fine Microfibre) ⦿ ผ้านิ่ม เงา ลื่น เบา ไม่ยับ ⦿ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่เล็กและละเอียดมาก ⦿ น้ำหนักผ้า 100 กรัม/ตร.ม. เนื้อผ้านุ่มนวล ทนทาน ⦿ พิมพ์ลายด้วยระบบ Paper Transfer สีสันสดใส คงทน ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบและใช้สี ⦿ ผ้านวมภายในบรรจุแผ่นใยสังเคราะห์เกรดสูง แบบหนา ไม่เป็นก้อน น้ำหนักใยสังเคราะห์ 150 กรัม/ตร.ม. ⦿ ผ้าปูที่นอนใช้ได้กับที่นอนสูงไม่เกิน 12 นิ้ว รัดมุมทั้ง 4 ด้านด้วยยางยืด มีความยืดหยุ่นและทนทาน เย็บด้วยเครื่องจักรเฉพาะสำหรับเย็บยางยืด เส้นยางจึงแบนเรียบ ไม่หนา แข็งแรงไม่หลุดลุ่ยง่าย แนวสี ⦿ Blue ⦿ Violet ขนาดสินค้า ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 6 ชิ้น สำหรับเตียง 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดเครื่องนอน 4 ชิ้น สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ▸ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) จำนวน 1 ใบ หมายเหตุ ⦿ ห้ามซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ซักมือหรือเครื่องปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ การทำความสะอาดผ้านวม ควรส่งร้านซักรีด การซักโดยเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอาจทำให้ผ้านวมขาดได้ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

FAIRmaid Cotton 100%See more

Bright New Day (Bluestar)

สดชื่นรับวันใหม่กับลายดอกไม้นานาพรรณ Every morning is a fresh start ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 230 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 286 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Inkjet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส แนวสี ⦿ Primrose ⦿ Bluestar ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Bright New Day (Primrose)

สดชื่นรับวันใหม่กับลายดอกไม้นานาพรรณ Every morning is a fresh start ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอแน่นจำนวน 230 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 286 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ⦿ พิมพ์ลายด้วยเทคโนโลยี Digital Inkjet Printing ที่ไม่มีข้อจำกัดการใช้สี ความละเอียดคมชัดสูง สีสันสดใส แนวสี ⦿ Primrose ⦿ Bluestar ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Union (Olive)

คอลเลคชั่นที่สุดของชุดเครื่องนอนประจำบ้าน สำหรับทุกกาลและทุกเทศะ The one for all ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 270 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 337 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Opal ⦿ Salmon ⦿ Sapphire ⦿ Vanilla ⦿ Olive ⦿ Choco ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Union (Choco)

คอลเลคชั่นที่สุดของชุดเครื่องนอนประจำบ้าน สำหรับทุกกาลและทุกเทศะ The one for all ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 270 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 337 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Opal ⦿ Salmon ⦿ Sapphire ⦿ Vanilla ⦿ Olive ⦿ Choco ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Union (Opal)

คอลเลคชั่นที่สุดของชุดเครื่องนอนประจำบ้าน สำหรับทุกกาลและทุกเทศะ The one for all ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 270 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 337 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Opal ⦿ Salmon ⦿ Sapphire ⦿ Vanilla ⦿ Olive ⦿ Choco ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

Union (Salmon)

คอลเลคชั่นที่สุดของชุดเครื่องนอนประจำบ้าน สำหรับทุกกาลและทุกเทศะ The one for all ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) ⦿ ทอลายในตัว (Jacquard) จำนวน 270 เส้นด้าย/ตร.นิ้ว หรือ เทียบเท่า 337 เส้น/10 ตร.ซม. ⦿ ตัวอย่างสินค้าผ่านการตรวจนับเส้นด้าย โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวสี ⦿ Opal ⦿ Salmon ⦿ Sapphire ⦿ Vanilla ⦿ Olive ⦿ Choco ขนาดสินค้า ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต (คิงไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (72” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 5 ฟุต (ควีนไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (60” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 2 ใบ ⦿ ชุดผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ▸ ผ้าปูที่นอนรัดมุม (42” x 78” x 12”) จำนวน 1 ผืน ▸ ปลอกหมอน (19” x 29”) จำนวน 1 ใบ ⦿ ผ้านวมเย็บติด (100” x 90”) สำหรับเตียง 6 ฟุต (คิงไซส์) หรือ 5 ฟุต (ควีนไซส์) ⦿ ผ้านวมเย็บติด (70” x 90”) สำหรับเตียง 3.5 ฟุต (ทวินไซส์) ⦿ ปลอกหมอนข้าง (14” x 44”) ⦿ ปลอกหมอน (19” x 29”) หมายเหตุ ⦿ ห้ามใช้สารฟอกขาว ⦿ ไม่ควรซักหรืออบในอุณหภูมิสูง ⦿ ควรซักมือหรือปั่นด้วยความเร็วต่ำ ⦿ สีของผลิตภัณฑ์และภาพอาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่ต่างกัน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆSee more

หมอน Pluma Soft

ราคา 1,090.- (ลดเหลือเพียง 590.-) ขนาด: 19” x 29” น้ำหนักใย 1100 กรัม ⦿ หุ้มด้วยผ้ากันไรฝุ่น ช่วยป้องกันการฝังตัวของไรฝุ่น ⦿ เส้นใยสังเคราะห์พลูมาซอฟท์ ชนิดไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ⦿ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบหมอนนุ่มฟู ⦿ ควรตากแดดหรือลมอยู่เสมอ ซักด้วยมือหรือเครื่อง ห้ามอบในเครื่องอบผ้า

หมอน Touch Down

ราคา 1,750.- (ลดเหลือเพียง 945.-) ขนาด: 19” x 29” น้ำหนักใย 1200 กรัม ⦿ หุ้มด้วยผ้ากันไรฝุ่น ช่วยป้องกันการฝังตัวของไรฝุ่น ⦿ เส้นใยสังเคราะห์พรีเมียมซอฟท์เจล ⦿ เนียนนุ่ม มีมวล และคืนตัวได้เหมือนขนเป็ด ⦿ ระบายอากาศได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ⦿ ควรตากแดดหรือลมอยู่เสมอ ซักด้วยมือหรือเครื่อง ห้ามอบในเครื่องอบผ้า

หมอนลาเท็กซ์โฟม

ราคา 2,950.- (ลดเหลือเพียง 1,595.-) ขนาด: 19” x 29” ⦿ ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ⦿ หุ้มผ้ายืดทอลาย (Knit) ⦿ อ่อนนุ่ม แต่คงตัวขณะรองรับศีรษะและลำคอ มีน้ำหนัก ความยืดหยุ่นสูง ⦿ ควรผึ่งลมอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความร้อน/แดดจัด และห้ามซักน้ำ

ผ้าหุ้มหมอนป้องกันไรฝุ่น

ราคา 425.- (ลดเหลือเพียง 230.-) ขนาด: 19” x 29” ⦿ ตรวจสอบประสิทธิภาพการกันไรฝุ่นโดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ว่าผ้าหุ้มฟูกกันไรฝุ่นของ EXOTICA ถึงจะผ่านการซักน้ำแล้วถึง 10 ครั้ง ก็ยังมีคุณสมบัติในการป้องกัน... ▸ การเจาะทะลุของไรฝุ่น (Mite penetration) ▸ การฝังตัวของไรฝุ่น (Mite embedding) ▸ การสะสมก้อนมูลและคราบของไรฝุ่นที่เป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ⦿ ผ้าฝ้าย 100%ทอแน่นด้วยเส้นด้ายละเอียด ⦿ ระบายอากาศได้ดี ลดความอับชื้น ⦿ ใช้สวมหมอนเพื่อรักษาความสะอาด ⦿ เหมาะกับบุคคลทั่วๆไปและผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

ผ้ารองฟูกป้องกันไรฝุ่น

72" x 78" สำหรับเตียง 6 ฟุต: ราคา 2,750.- (ลดเหลือเพียง 1,485.-) 60" x 78" สำหรับเตียง 5 ฟุต: ราคา 2,650.- (ลดเหลือเพียง 1,430.-) 42" x 78" สำหรับเตียง 3.5 ฟุต: ราคา 1,970.- (ลดเหลือเพียง 1,065.-) ⦿ ตรวจสอบประสิทธิภาพการกันไรฝุ่นโดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ว่าผ้าหุ้มฟูกกันไรฝุ่นของ EXOTICA ถึงจะผ่านการซักน้ำแล้วถึง 10 ครั้ง ก็ยังมีคุณสมบัติในการป้องกัน... ▸ การเจาะทะลุของไรฝุ่น (Mite penetration) ▸ การฝังตัวของไรฝุ่น (Mite embedding) ▸ การสะสมก้อนมูลและคราบของไรฝุ่นที่เป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ⦿ ผ้าฝ้าย 100% ทอแน่นด้วยเส้นด้ายละเอียด ⦿ ระบายอากาศได้ดี ลดความอับชื้น ⦿ ใช้คลุมฟูกเพื่อรักษาความสะอาด ⦿ เหมาะกับบุคคลทั่วๆไปและผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

ไส้ผ้านวม

100” x 90” สำหรับเตียง 6 ฟุต หรือ 5 ฟุต: ราคา 3,100.- (ลดเหลือเพียง 1,675.-) 70” x 90” สำหรับเตียง 3.5 ฟุต: ราคา 2,600.- (ลดเหลือเพียง 1,405.-) ⦿ ผ้าหุ้ม ผ้าไมโครไฟเบอร์ 100 กรัม/ตร.ม. Microfibre ⦿ นวม ใยไมโครไฟเบอร์ 180 กรัม/ตร.ม. 100% Non-allergic polyester fibre ⦿ ควรให้ร้านซักรีดทำความสะอาด และหลีกเลี่ยงการอบในอุณหภูมิสูง

Country or region: Thailand