WAP Thailand

🔴มาแล้ว! เป็นเรื่องสัตว์สัตว์ Ep.4 พาไปดู #ปางช้าง ที่เป็นมิตรกับช้าง BEES Burm and Emily’s Elephant Sanctuary กับการสัมผัสประการณ์ #การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง ที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน พ...

0 likes0 commentsLINE VOOM