pllay academy

สร้างกำลังใจจากการ “ทำสิ่งเล็ก ๆ" สร้างทักษะจากการ "การฝึกซ้อมซ้ำ ๆ" เรื่องของการฝึกซ้อมอย่างไรก็เป็นตัวแปรสำคัญของการได้ผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นดนตรี ในการเล่นดนตรีจะแบ่งเป็นเรื่องของท...

0 likes0 commentsLINE VOOM