กยศ.คดี/ไกล่เกลี่ย

ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ลดเบี้ยปรับ100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี - ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนิ...

13 likes6 commentsLINE VOOM